08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
25/05/2024

Công bố danh sách các tên định danh hợp lệ theo quy định của nghị định 91/2020/NĐ-CP

Thực hiện quy định tại Điều 36 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Cục An toàn thông tin đã tiếp nhận, rà soát hồ sơ và công bố danh sách các tên định danh hợp lệ theo đúng quy định bao gồm 02 danh sách:

– Danh sách 01: Danh sách các tên định danh hợp lệ (bao gồm các tên định danh hợp lệ được các nhà mạng khai báo trước ngày 1/10/2020 đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định và các tên định danh hợp lệ do Cục An toàn thông tin cấp từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/3/2021).

– Danh sách 02: Danh sách các tên định danh không liên quan đến hoạt động quảng cáo được khai báo trên hệ thống của các nhà mạng đến hết ngày 31/3/2021 do các nhà mạng gửi về Cục An toàn thông tin. Chi tiết danh sách các tên định danh hợp lệ tải tại đây:

Danh sách tên định danh công bố theo ND 91

Nguồn: VNCERT/CC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *