08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
27/05/2022

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

VỀ VNCERT

Dành cho người mới bắt đầu

Tên định danh là gì?

Phương thức nộp/đăng ký hồ sơ cấp tên định danh?
Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký tên định danh qua một trong các hình thức sau:
a. Nộp hồ sơ giấy
Hồ sơ bản giấy đề nghị nộp thông qua dịch vụ bưu chính.
Khi gửi hồ sơ, người gửi cần lưu ý ghi rõ thông tin ngoài bì thư như sau để tránh tình trạng sai sót, gửi không đúng địa chỉ:
Nơi nhận: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) – Cục An toàn thông tin
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 0241.6404423
b. Nộp hồ sơ trực tuyến
Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bản điện tử tại địa chỉ dichvucong.mic.gov.vn.
Đối với các hồ sơ nộp trực tuyến, sau khi hồ sơ được phê duyệt, cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản cứng theo quy định về Cục An toàn thông tin với địa chỉ nêu tại mục a để đối chiếu tính pháp lý của hồ sơ và để lưu hồ sơ. Trong hồ sơ đề nghị ghi chú rõ nội dung: “Hồ sơ đăng ký tên định danh mã số …” (… là mã số của hồ sơ trên hệ thống dichvucong.mic.gov.vn).

Thành phần hồ sơ đăng ký tên định danh?
Thành phần Hồ sơ cần nộp bao gồm:
a. Đối với tổ chức, doanh nghiệp
– Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực;
– Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;
– Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).
b. Đối với cá nhân
– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
– Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;
– Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).
c. Đối với hộ kinh doanh cá thể
– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
– Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91;
– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).
– Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có)

Tên định danh do đơn vị nào cấp và có thời hạn bao lâu?
Tên định danh sử dụng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, cuộc gọi đ do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp và có thời hạn sử dụng là 03 năm kể từ ngày được cấp.

Một đơn vị được quyền đăng ký bao nhiêu tên định danh?
Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh với số lượng không giới hạn cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại.

Cá nhân có được đăng ký tên định danh không?
Mọi cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại.

Thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tên định danh là bao lâu?

Giấy chứng nhận tên định danh được gia hạn mấy lần?
Tên định danh được gia hạn nhiều lần, thời gian cho 01 lần gia hạn tên định danh là 03 năm.

Tên định danh bị thu hồi trong trường hợp nào?
Việc thu hồi tên định danh thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc thực hiện cuộc gọi rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Chậm nộp chi phí duy trì hoạt động tên định danh quá thời gian 30 ngày;
c) Tên định danh hết hạn sử dụng và chưa được cấp gia hạn;
d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân sử dụng tên định danh;
đ) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lệ phí cấp/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh là bao nhiêu?
Mức thu Lệ phí cấp/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh được quy định như sau: 200.000 đ/lần cấp lần đầu/tên định danh; 100.000 đ/lần cấp lại/sửa đổi theo quy định tại Thông tư 269/TT-BTC ngày 14/11/2016 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

Phương thức nộp Lệ phí cấp/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh?
Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí cấp/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận tên định danh qua tài khoản, cụ thể như sau:
+ Tên tài khoản: Cục An toàn thông tin.
+ Số tài khoản: 3511.0.1120976.00000, mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội (không phải ngân hàng).
+ Nội dung nộp như sau: “Nộp lệ phí cho tên định danh [ABC]”. Trong đó ABC là tên định danh đã đăng ký.
LƯU Ý: Cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp chỉ thực hiện nộp lệ phí đăng ký tên định danh khi có thông báo từ Cục An toàn thông tin.

Tổ chức, cá nhân muốn kiểm tra tên định danh đã được cấp cho đơn vị nào hay chưa thì thực hiện như thế nào?
Cá nhân, tổ chức soạn tin nhắn theo cú pháp TIM Tên định danh cần tìm gửi 5656.
Ví dụ: TIM VUADEM gửi 5656.