08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
20/06/2024

Quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong danh sách không quảng cáo DNC

Bước 1. Thiết lập hệ thống để nhận DNC

  1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo (gọi là Nhà QC) tải Tài liệu hướng dẫn kết nối kỹ thuật vào danh sách DNC tại đây
  2. Nhà QC thiết lập máy chủ theo hướng dẫn và mở API để nhận sẵn sàng nhận Danh sách DNC

Bước 2. Đăng ký nhận DNC

  1. Nhà QC khai báo thông tin vào form đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/yH8yeYybMVc6YGkr5
  2. Nhà quảng cáo (QC) gửi email yêu cầu đăng ký tiếp nhận danh sách DNC về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn. Tiều đề email đặt là “Đăng ký vào danh sách DNC“. Thông tin trong email bao gồm:

Bản đăng ký được ký tên, đóng dấu đầy đủ và scan gửi về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn theo mẫu tại Phụ lục.

Thông tin Máy chủ/API để bổ sung Nhà QC vào danh sách nhận DNC. Thông tin Máy chủ/API bao gồm: Địa chỉ IP (public) của máy chủ tiếp nhận DNC và Cơ chế xác thực bảo mật (khuyến nghị dùng JWT).

Bước 3. Cục ATTT sẽ gửi các thông tin phản hồi kết quả kết nối cho Nhà quảng cáo từ địa chỉ dangkydnc@vncert.vn.

Thông tin liên hệ

Bà Đặng Thị Ngọc Trang, số điện thoại: 0985.1368.94

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *