08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
25/05/2024

Hướng dẫn Người quảng cáo kết nối Danh sách không quảng cáo (DoNotCall – DNC)

Hướng dẫn Người quảng cáo kết nối Danh sách không quảng cáo (DoNotCall – DNC)

1. Danh sách không quảng cáo là gì?

Theo quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện rác, cuộc gọi rác quy định:

Danh sách không quảng cáo (DoNotCall – DNC) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể vào Danh sách không quảng cáo này (thông qua việc đăng ký) và ra khỏi danh sách này (thông qua việc Hủy đăng ký). Các tin nhắn đăng ký/hủy đăng ký danh sách DNC này là miễn phí.

Theo điều 32 của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP sẽ phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

2. Cách thức Đăng ký hoặc Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo

*) Qua SMS

– Để đăng ký, soạn tin nhắn theo cú pháp: DNC gửi 5656

Để hủy đăng ký soạn tin nhắn theo cú pháp: HUY DNC gửi 5656

(Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 là miễn phí)

*) Qua website

Truy cập website: Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo (ais.gov.vn)

Bước 1: Nhập số thuê bao muốn đăng ký không nhận tin nhắn, cuộc gọi rác

– Chọn ĐĂNG KÝ để thực hiện đăng ký vào danh sách không quảng cáo

– Chọn HỦY ĐĂNG KÝ  để thực hiện rút khỏi danh sách không quảng cáo

Bước 2: Nhập mã OTP mà hệ thống gửi tin nhắn về cho thuê bao

Bước 3: Hệ thống thông báo kết quả xử lý

Đây là một trong những biện pháp hỗ trợ người dùng không nhận những cuộc gọi, tin nhắn quảng cáo.

3. Quy trình kết nối, cập nhật số điện thoại trong danh sách không quảng cáo (DNC)

 

Bước 1: Thiết lập hệ thống để nhận DNC

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng cáo (gọi là Nhà QC) tải Tài liệu hướng dẫn kết nối kỹ thuật vào danh sách DNC (Tại đây: https://docs.google.com/document/d/1baCyMuBUIDhQYst49RbylZdDwzCq2Yy_/edit?usp=sharing&ouid=114634375460274720180&rtpof=true&sd=true )

Nhà QC thiết lập máy chủ theo hướng dẫn và mở API để nhận sẵn sàng nhận danh sách DNC.

Bước 2: Đăng ký nhận DNC

– Nhà Quảng Cáo (QC) gửi email yêu cầu đăng ký tiếp nhận danh sách DNC về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn Tiêu đề email đặt là “Đăng ký vào danh sách DNC”.

– Thông tin trong email bao gồm:

Bản đăng ký được ký tên, đóng dấu đầy đủ và scan gửi về địa chỉ dangkydnc@vncert.vn theo mẫu (Tải mẫu tại đây: https://docs.google.com/document/d/1Ie3OrJc7yrcp7EXbRIfwIJkc_WnY9XvY/edit?usp=sharing&ouid=114634375460274720180&rtpof=true&sd=true )

Thông tin Máy chủ/API để bổ sung Nhà QC vào danh sách nhận DNC. Thông tin Máy chủ/API bao gồm: Địa chỉ IP (public) của máy chủ tiếp nhận DNC và Cơ chế xác thực bảo mật (khuyến nghị dùng JWT).

Bước 3: Cục ATTT sẽ gửi các thông tin phản hòi kết quả kết nối cho Nhà Quảng cáo từ địa chỉ dangkydnc@vncert.vn

Thông tin liên hệ:

Ông Phạm Việt Anh, số điện thoại: 0988.691.090

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *