08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
25/05/2024

Bổ sung hình thức Đăng ký/Hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo

(VNCERT/CC) – Nhằm thực hiện triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT của Bộ TTTT v/v quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Hệ thống Quản lý Danh sách không quảng cáo do Trung tâm VNCERT/CC vận hành đã ra mắt bổ sung 02 hình thức Đăng ký/Hủy đăng ký đối với Danh sách không quảng cáo.

Theo đó, người dùng có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức để Đăng ký/ Hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo. Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn Đăng ký/hủy đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo hoặc Đăng ký/hủy đăng ký không nhận cuộc gọi quảng cáo hoặc Đăng ký/hủy đăng ký cả hai hình thức tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

Việc Đăng ký/Hủy đăng ký này sẽ được thực hiện qua tin nhắn SMS tới đầu số 5656 theo các cú pháp như sau:

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký qua website bằng cách truy cập vào địa chỉ tại đây và làm theo hướng dẫn.

Nguồn: VNCERT/CC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *