08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
20/07/2024

Hướng dẫn tra cứu tên định danh

Tra cứu tên định danh qua nhắn SMS

Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu tên định danh bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656. Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí.
– Cú pháp phản ánh tra cứu:
TIM tên định danh cần tra cứu gửi 5656
Ví dụ: TIM TOYOTA gửi 5656

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *