08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
25/05/2024

Biện pháp chống tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo hiệu quả nhất

Ngày 14/08/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác,thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trong đó, nội dung nổi bật của Nghị định này là nêu rõ cách để người dùng có thể chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác làm phiền.

Dưới đây là 3 cách chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác hiệu quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *