08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
25/05/2024

Cục An toàn thông tin điều phối hơn 33.000 IP phát tán thư điện tử rác

(VNCERT/CC) – Nhằm mục tiêu làm giảm thư điện tử rác, góp phần đảm bảo an toàn không gian mạng tại Việt Nam, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các tổ chức quốc tế rà soát, thu thập thông tin về các địa chỉ IP tại Việt Nam bị ghi nhận phát tán hoặc bị lạm dụng để phát tán thư điện tử rác.

 Cục An toàn thông tin cho biết từ tháng 06/2021 đến đầu tháng 12/2021 đã gửi 05 văn bản điều phối yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) thực hiện các biện pháp ngăn chặn hoặc thu hồi với hơn 33.000 IP phát tán hoặc bị lạm dụng để phát tán thư điện tử rác, cụ thể như sau:

  1. Triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm theo dõi, giám sát, ngăn chặn thư điện tử rác;
  2. Tăng cường rà soát, phát hiện và xác minh, xử lý các địa chỉ IP/dải địa chỉ IP do doanh nghiệp cấp phát và quản lý có dấu hiệu phát tán hoặc bị lạm dụng phát tán thư điện tử rác;
  3. Kiểm tra, xử lý các địa chỉ IP/dải địa chỉ IP trong danh sách đen được cảnh báo. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn/thu hồi các IP trong danh sách đen nếu địa chỉ IP đó vẫn tiếp tục phát tán thư điện tử rác;
  4. Thông báo, yêu cầu và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có IP trong danh sách đen rà soát hệ thống, bóc gỡ mã độc (nếu có).

Để góp phần giảm thiểu tình trạng phát tán thư điện tử rác/lạm dụng phát tán thư điện tử rác tại Việt Nam, Cục An toàn thông tin yêu cầu các doanh nghiệp ISP nghiêm túc thực hiện các biện pháp nêu trên./.

Nguồn: VNCERT/CC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *