08/12/2021

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Phiên bản thử nghiệm
27/05/2022

TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM

Cổng TTĐT phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

62 Doanh nghiệp quảng cáo đã kết nối tới Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo

(VNCERT/CC) – Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), sau hơn một năm đưa vào sử dụng, Hệ thống quản lý Danh sách không quảng cáo đã có 62 doanh nghiệp quảng cáo kết nối tới hệ thống. Những doanh nghiệp này sẽ được Cục ATTT chia sẻ danh sách các số thuê bao đăng ký không nhận quảng cáo, tránh việc bị phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng nếu gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách.

Danh sách không quảng cáo là gì?

Danh sách không quảng cáo (Do Not Call) là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền tự do, tự chủ đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo này đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Sau khi đăng ký số thuê bao sẽ thuộc Danh sách không quảng cáo vĩnh viễn trừ khi chủ thuê bao hoặc người đại diện thực hiện Hủy đăng ký vào Danh sách không quảng cáo.

Danh sách không quảng cáo này đang được vận hành bởi Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Cục An toàn thông tin. Cách thức đăng ký, từ chối danh sách không quảng cáo được hướng dẫn tại https://khongquangcao.ais.gov.vn/ (lưu ý: Mọi đăng ký vào Danh sách không quảng cáo này đều là miễn phí).

Đối tượng cần phải lưu ý danh sách không quảng cáo?

Theo Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác quy định:

– Người dùng gồm: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

– Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.

Vẫn tồn tại tình trạng vi phạm gửi tin nhắn, gọi quảng cáo vào Danh sách không quảng cáo

Theo quy định tại Nghị định số 91 “Người quảng cáo, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.”, tuy nhiên trong thực tế, hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác vẫn ghi nhận tồn tại tình trạng vi phạm việc quy định này.

Khoản 7a Điều 32 Nghị định 91 cũng quy định mức phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi7a. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo

Việc kết nối tới Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo là tuân thủ quy định pháp luật.

62 Doanh nghiệp quảng cáo đã kết nối tới Hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo

Sau hơn 01 năm đưa vào sử dụng, Hệ thống quản lý Danh sách Không quảng cáo đã phát triển tính năng kết nối tự động thông qua API để hỗ trợ Người quảng cáo có thể truy xuất và tải về danh sách các thuê bao nằm trong DNC theo thời gian thực nhằm đảm bảo Người quảng cáo sẽ không gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi quảng cáo tới các thuê bao có tên trong danh sách này.

Nguồn: VNCERT/CC

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *